Вата мінеральна: Минеральная вата — Википедия – Мінеральна вата — Вікіпедія

Содержание

Мінеральна вата — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Мінеральна вата Деформаційні властивості мінеральної вати Мінеральна вата під мікроскопом

Мінера́льна ва́та (англ. mineral wool) — волокнистий матеріал, одержуваний з розплавів гірських порід, доменних шлаків або їхніх сумішей[1].

У поняття «мінеральна вата» за ДСТУ ISO 9229:2009[2] включено такі різновиди вати:

Сировина та технології виробництва[ред. | ред. код]

Для виробництва мінеральної вати застосовують гірські породи габро-базальтового типу і їхні аналоги, осадові породи, вулканічні шлаки, промислові відходи, у тому числі щебінь з доменного шлаку, а також суміші перелічених компонентів та інші сировинні матеріали, що забезпечують одержання мінеральної вати і пройшли радіологічний контроль.

При виробництві мінеральної вати гірські породи, розплавлені у вагранках, ванно-дугових або електродугових печах, і вогняно-рідкі шлаки перетворюють на волокна дуттьовим, відцентровим чи відцентрово-дуттьовим способом.

Мінеральна вата (залежно від виду вихідної сировини) може мати різну структуру волокнистості, задану технологічно: горизонтально-шарувату, вертикально-шарувату, гофровану або просторову, що визначає можливості її застосування в тих чи інших конструкціях.

Вату (кам’яну та шлакову) в залежності від діаметра волокна підрозділяють на три види[3]:

 • ВМСТ — вата мінеральна із супертонкого волокна діаметром від 0,5 до 3 мкм;
 • ВМТ — вата мінеральна із тонкого волокна діаметром від 3 до 6 мкм;
 • ВМ — вата мінеральна діаметром волокна від 6 до 12 мкм.

Довжина волокон мінеральної вати переважно 5…60 мм.

Мінеральна вата відзначається малою об’ємною масою (75—125 кг/м³), низьким коефіцієнтом теплопровідності (при температурі 25 ± 5 °С становить 0,045…0,050 Вт/(м·К)), хорошими звукоізоляційними властивостями, вогнестійкістю, морозостійкістю та низькою гігроскопічністю

[3].

З мінеральної вати виготовляють повсть, мати, плити та інші вироби. Використовують їх для теплоізоляції устаткування (печі, трубопроводи тощо) з температурою до 700 °C, тепло- і звукоізоляції будівельних конструкцій (стін і перекрить), вогнезахисту конструкцій і як звукоізоляційний матеріал у перегородках та акустичних екранах.

Вироби з мінеральної вати виготовляються без синтетичного зв’язуючого або із синтетичним зв’язуючим.

Без синтетичного зв’язуючого виготовляють такі вироби:

 • Мати теплоізоляційні прошивні мінераловатні в обкладках або без них.
 • Мати мінераловатні прошивні будівельні  в обкладках або без них.
 • Шнури теплоізоляційні.

З синтетичних зв’язуючих виготовляють такі вироби:

 • Плити мінеральні теплоізоляційні на синтетичному зв’язуючому.
 • Фасонні вироби на синтетичному зв’язуючому.

Синтетичне зв’язуюче — це як правило фенолоспирти, фенолформальдегідні чи карбамідні смоли.

 • ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Будівельні матеріали. Вата мінеральна. Технічні умови.
 • ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Будівельні матеріали. Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови.
 • ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Будівельні матеріали. Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови.
 • Справочник по производству теплозвукоизоляционных материалов [Текст]: справочное издание / М-во пром-сти строит. материалов; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т теплоизоляцион. и акуст. строит. материалов и изделий ; Ред., предисл. Ю. Л. Спирин, Сост. В. Василяускас и др. . — М.: Стройиздат, 1975. — 432 с. (рос.)
 • Сырьё для производства минеральной ваты в СССР: Каталог-справочник / Сост. В. М. Василяускас. — Вильнюс, 1977. — 106 с. (рос.)

Виды минеральной ваты (минваты) и ее характеристики |

Согласно ГОСТу 52953-2008 в понятие минеральная вата (или минвата) включены следующие разновидности ваты:

1. Стеклянная вата (или стекловата) – минеральная вата, изготовленная из расплава стекла.

2. Каменная вата (или базальтовая вата) – минеральная вата, которую производят из расплава горных пород, преимущественно вулканического происхождения.

3. Шлаковая вата – минеральная вата, которую получают из расплава доменного шлака.

В зависимости от исходного сырья и технологии обработки волокнам минваты задают разную длину, толщину и пространственную ориентацию. Это позволяет изменять параметры материала, такие как термостойкость, сопротивление динамическим нагрузкам, теплопроводность и гигроскопичность. Все это позволяет расширить спектр применения минеральной ваты.

Минвата один из самых распространенных теплоизоляционных материалов применяемых в строительстве. Благодаря своим тепло- и звукоизоляционным свойствам, своей  не горючести и паропроницаемости, а также легкости монтажа и долговечности минвата занимает лидирующие позиции среди утеплителей.

Следует отметить, что довольно часто, когда говорят о минвате, имеют ввиду именно каменную вату.

 

Стекловата.

Для производства стекловаты используется песок, известняк, бура (этибор) и сода – обычные компоненты для производства стекла.  Все это засыпается в специальный бункер, где при температуре около 1400 °C расплавляется, а затем полученное стекло пропускается через фильеры и попадает в специальные центрифуги, где раздувается паром, для получения тонких стеклянных нитей.

Процесс образования волокон сопровождается обработкой полимерными связующими материалами. Затем полученную массу формуют и обдувают при температуре 250 °C для просушивания и образования полимерных связей. После полимеризации волокна ваты становятся твердыми и приобретают янтарно-жёлтый цвет. Затем вату охлаждают, режут и упаковывают.

Толщина волокон стекловаты от 5 до 15 мкм, а длинна от 15 до 50 мм. Такие размеры волокон придают стекловате механическую прочность, упругость и низкую теплопроводность. Слой ваты  толщиной 5 см по величине термического сопротивления соответствует кирпичной кладке толщиной 1 метр.

Диапазон температур, при которых стекловата сохраняет свои свойства от -60 до +450 °C. Плотность не превышает 130 кг / м3.

Преимущества.

 • Имеет хорошие показатели теплопроводности: 0,038 – 0,046 Вт/м·К;
 • Хорошее звукопоглощение;
 • Стекловата имеет очень высокую химическую стойкость;
 • Не горит и не тлеет;
 • Не дает усадки при длительной эксплуатации, а ее волокна не разрушаются даже при длительной вибрации.
 • Хорошо поглощает звук, малогигроскопична, морозостойка.
 • Прочность волокон стекловаты выше, чем базальтовой ваты.

Недостатки.

 • Главный недостаток стекловаты это высокая ломкость волокон. Эти тонкие и острые обломки волокон легко проникают через ткань одежды и вызывают сильный зуд кожи. Крайне не желательно дышать воздухом содержащим частицы стеклянного волокна. Работать с этим материалом необходимо в спецодежде из плотной ткани, рукавицах, респираторе и защитных очках.
 • Не высокая термоустойчивость стекловаты. При температуре выше 450 °С она начинает разрушаться и терять свои свойства.

В основном стекловата применяется для термоизоляции конструкций с температурой поверхности от -60°С до 450°С.

 

Каменная вата.

Исходным материалом для производства каменной ваты являются горные породы в основном вулканического происхождения. Эти породы в специальной плавильной печи расплавляются при температуре 1400 – 1500 °С. Затем расплав поступает в центрифуги, где вращающиеся волки разрывают расплавленную массу на тонкие волокна. Здесь же полученные волокна обрабатываются связующими компонентами, затем мощный поток воздуха выбрасывает образовавшиеся волокна в специальную камеру, где волокна осаждаются, образуя подобие ковра требуемых размеров.

Толщина волокон каменной ваты  от  3 до 5 мкм, длина до 16 мм. Плотность от 30 до 220 кг/м3.

Преимущества.

 • Имеет хорошие показатели теплопроводности: 0,035-0,045 Вт/м;
 • Хорошее звукопоглощение;
 • Не горит и имеет высокую термостойкость. Диапазон рабочих температур от -180°С до 700°С.
 • Долговечен и устойчив к деформациям, не усаживается в течение всего срока эксплуатации;
 • Не гигроскопичен и хорошо отталкивает влагу;
 • Химически нейтрален и экологичен;
 • Волокна каменной ваты не колки, что облегчает работу с ней, по сравнению со стекловатой или шлаковатой. Работы по монтажу минеральной ваты не требуют специальных навыков.

Недостатки.

 • К недостаткам каменной ваты можно отнести наличие в составе связующих компонентов на основе фенолформальдегидных смол, что может привести к выделению фенола. Но фенол начинает выделяться только при нагреве минваты до предельно допустимых температур (выше 700 °С), в обычных условиях связующие компоненты нейтральны.

Утеплители на основе минеральной ваты применяются для теплоизоляции кровли и внутренних стен, потолков и перегородок, полов зданий и щитовых конструкций.

 

Шлаковая вата.

Исходным материалом для производства шлаковой ваты являются шлаковые отходы доменной металлургии. Технология изготовления очень схожа с методом производства каменной ваты.

Толщина волокон шлаковаты от  4 до 12 мкм, длина до 16 мм. Плотность от 75 до 400 кг/м3.

Недостатки

 •  Достаточно низкая максимальная температура эксплуатации до 300 °С. При повышении температуры волокна спекаются и теряют свои свойства. Сама по себе шлаковата не горит, но в случае пожара плавится будет в первую очередь.
 • Не очень хорошие показатели теплопроводности 0,46 – 0,48 Вт/м·К;
 • Не долговечна, срок службы 10 – 15 лет, после чего разрушается и теряет свои свойства;
 • Хорошо впитывает влагу;
 • В своем составе имеет компоненты с остаточной кислотностью, по этому при попадании влаги может начаться процесс кислотообразования и возникновения агрессивной среды для металлов. Поэтому не применяется там, где возможно присутствие влаги.
 • Волокна ломкие и колкие, подобно волокнам стеловаты.

Достоинства.

 • Единственное достоинство этого материала это его низкая цена. Он был самым распространенным утеплителем в советском прошлом.

В настоящее время, с учетом своих недостатков и появлением альтернатив, быстро теряет и без того незначительные позиции на рынке минеральных утеплителей.

 

В таблице приведены сравнительные характеристики
разных видов минеральной ваты.
Характеристика Шлаковата Стекловата Каменная вата
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м2*К) 0,46 – 0,48 0,038 – 0,046 0,035 – 0,042
Температурный диапазон использования, °С  — 60 …  250 -60 … 450  -180 … 600
Класс огнестойкости (НГ/Г) негорючие негорючие негорючие
Коэффициент звукопоглощения 0,75 … 0,82 0,8 … 0,92 0,75 … 0,95
Влагопоглощение, (% от массы за 24 ч) < 1,9 < 1,7 < 0,095
Теплоемкость, Дж/кг*К 1000 1050 1050
Количество связующих компонентов, % от массы 2,5 … 10 2,5 … 10 2,5 … 10

 

Базальтовые утеплители.

Для изготовления сэндвич панелей наша компания использует базальтовые утеплители – минвату на основе базальтового сырья, производства компании Термолайф.

Базальтовые утеплители компании Термолайф обладают хорошими показателями тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокими физико-механическими показателями и стойкостью к химическому воздействию. За счет применения специально разработанных связующих компонентов базальтовые утеплители отличаются высокой экологической безопасностью.

Вся продукция компании имеет сертификаты качества, На предприятии существует специально оборудованная лаборатории, где постоянно проверяется качество выпускаемой продукции.

В линейке базальтовых утеплителей компании Термолайф, есть специальные утеплители для изготовления сэндвич панелей. Характеристики этих материалов приведены в таблице:

Характеристика ТЛ Сэндвич С ТЛ Сэндвич К
Плотность, кг/м3 105 ±10% 140 ±10%
Длина, мм 1500,1200 (± 5) 1500,1200 (± 5)
Ширина, мм 627, 1000 (±3) 627, 1000 (±3)
Толщина, мм 102,105,122 (±2) 102,105,122 (±2)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м2*К) 0,037 0,037
Предел прочности при сдвиге,  МПа, не менее 0,050 0,075
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее 0,039 0,039
Прочность на отрыв слоев, МПа,  не менее 0,040 0,040
Содержание органических веществ, %  по массе, не более 4,5 4,5
Водопоглощение при полном  погружении, % по объему, не более 1,5 1,5
Влажность, % по массе, не более 1,0 1,0
Огнестойкость НГ НГ

 

Применение минеральной ваты | Строительный портал

Среди большого количества теплоизоляционных материалов, минеральная вата занимает особое место. Ее популярность объясняется прежде всего низкими показателями тепловой проводимости, экологической безопасностью, стойкостью перед грибком и плесенью и т.д. Об особенностях применения минеральной ваты, рассмотрим далее.

Оглавление:

 1. Минеральная вата — составляющие вещества и производство
 2. Минеральная вата — характеристики и достоинства
 3. Применение минеральной ваты в качестве теплоизоляционного материала
 4. Утеплитель минеральная вата: разновидности и описание
 5. Технология утепления фасада минеральной ватой

Минеральная вата — составляющие вещества и производство

Материал в основе которого лежит тонкое неорганическое волокно, принято называть минеральной ватой. Для соединения волокон между собой используют вещества в виде синтетического клея. В соотношении с главным составляющим минеральной ваты, она бывает трех типов:

 • синтетического;
 • шлакового;
 • базальтового.

Существуют определенные мировые стандарты, согласно которым осуществляется технологический процесс производства каменной ваты.

Рассматривая особенности и характеристики данного материала, следует прежде всего отметить низкую тепловую проводимость и стойкость перед возгоранием и распространением огня. Из-за частого переплетения волокон между собой внутри ваты образуются воздушные поры, которые обеспечивают низкий уровень теплопроводности. Из-за небольшой плотности, внутри ваты присутствует воздух, который сохраняет тепло, внутри ваты, не подавая его наружу. Большое количество волокон, которые переплетаются между собой в хаотичном порядке, являются основой для производства каменной ваты.

При этом, данные волокна имеют твердую, природную или неорганическую текстуру. Общий процесс производства каменной ваты основывается на разогреве исходного материала до определенной температуры, и вытягивание с него тонких нитей, определенным механическим устройством. Связующее вещество помогает соединить между собой мельчайшие волокнистые нити и придает им определенную форму.


Минеральная вата — характеристики и достоинства

Волокна минеральной ваты могут располагаться в хаотичном порядке, поэтому ее структура определяется составом исходного сырья. Различают несколько вариантов минеральной ваты:

 • с горизонтальным направлением волокон;
 • с вертикальным направлением волокон;
 • гофрированного типа;
 • пространственного типа.

Выбор того или иного варианта утеплителя зависит от сферы и места его применения. Каменная вата отличается стойкостью перед высокой температурой. Этим также объясняется высокий уровень ее пожарной безопасности. Данный материал не склонен к процессу горения, не воспламеняется, хорошо переносит тепло.

Минеральная вата отличается стойкостью к агрессивной среде и химическим компонентам разного состава, это свойство значительно расширяет места ее использования. Высокая популярность минеральной ваты объясняется такими ее характеристиками как высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.

Самым популярным местом применения минеральной ваты является утепление стеновых перегородок, перекрытий и разного рода конструктивных элементов. Кроме того, с помощью минеральной ваты осуществляется утепление печей, трубопроводов, поверхностей, которые подвергаются воздействию повышенного температурного режима.

Утепление минеральной ватой отличается такими плюсами:

 • низким уровнем тепловой проводимости, который делает ее довольно популярным материалом на рынке утеплителей;
 • минеральную вату относят к негорючим материалам, а потому ее применение снижает риск возникновения пожара в доме;
 • прочность перед сжатием и механическими воздействиями обеспечивает длительный срок эксплуатации минеральной ваты и возможность ее применения даже для утепления фундаментов и мест, которые подвергаются постоянной нагрузке;
 • прочность к разрыву делает минеральную вату незаменимым утеплителем в процессе утепления фасадных поверхностей;
 • низкий уровень влагопоглощения обеспечивает материалу длительный срок использования, так как из-за того, что каменная вата не удерживает, и не поглощает влагу, на ее поверхности не развивается грибок и плесень;
 • обеспечение качественной звуковой изоляции достигается из-за того, что волокна переплетены между собой в хаотичном порядке, минеральная вата также применяется в процессе звуковой изоляции студий звукозаписи;
 • стойкость перед высокой температурой, под воздействием тепла и холода, минеральная вата не деформируется не теряет своих характеристик;
 • биологическая стойкость и хорошие показатели антисептичности делают минеральную вату довольно популярным и востребованным строительным материалом, не только в отрасли утепления;
 • экологическая безопасность материала позволяет использовать его для утепления детских комнат, санаторно-курортных и медицинских учреждений;
 • легкость монтажа — еще одно очень весомое преимущество, минеральная вата выпускается в разных формах, поэтому выбрав нужную из них, она легко монтируется на любую поверхность.

Однако, следует учесть такой факт, что использование некачественного материала, может привести к нанесению вреда для здоровья человека. Согласно зарубежным исследованиям, минеральная вата, может отличаться наличием в ее составе вредных веществ и связывающих смол. Данные вещества, выделяясь в окружающую среду, негативно воздействуют на слизистые оболочки человека, такие как глаза, кожа или органы дыхания.

Поэтому, не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления жилых помещений внутри комнат. Наличие фенола в ее составе отрицательно сказывается на здоровье людей, особенно при отсутствии нормальной системы кондиционирования и вентиляции.

Применение минеральной ваты в качестве теплоизоляционного материала

Минеральную вату используют для утепления как внутренних, так и внешних участков здания. Форма ее выпуска бывает разной, как рулонной, так и плитной. Выбирая минеральной ваты размеры, следует учитывать такие характеристики:

 • место установки материала;
 • климатические условия региона;
 • дополнительные тепловые потери.

От плотности минеральной ваты зависит отрасль ее использования. Материал с более жесткими характеристиками используется для внешней теплоизоляции. С его помощью удается обеспечить не только изоляцию, но и защиту, фасада, кровли, цоколя, от внешних факторов. На горизонтальных участках, возможно использование материала с более низкой плотностью.

Различают два вида проведения теплоизоляции:

 • промышленная;
 • техническая.

Первый вариант используется в том случае, если температура воздействия на материал превышает 900 градусов тепла.

Предлагаем подробнее ознакомиться со сферой изоляции минеральной ватой:

 • не нагруженная изоляция на любого рода конструкциях и зданиях, установленная, как в вертикальном, так и в горизонтальном и наклонном положении;
 • утепление по штукатурному типу;
 • теплоизоляция для навесных фасадов вентилируемого типа;
 • внутреннее утепление различного рода оградительных конструкций;
 • в системе сэндвич панельных конструкций, панелей из бетона, слоистой укладки;
 • тепловая изоляция промышленной отрасли, изоляция водопроводов, дымоходов, печных конструкций, металлургии и нефтехимии;
 • нижний слой теплоизоляции в плоских кровельных конструкциях;
 • теплоизоляция стеновых и потолочных перекрытий в бане или сауне.


Утеплитель минеральная вата: разновидности и описание

Как говорилось ранее, минеральная вата бывает трех видов:

 • стекловата;
 • каменный утеплитель;
 • шлаковый утеплитель.

Для производства первого варианта используют вещества в виде песка, буры, известняка и соды. Все компоненты помещаются в специальный резервуар, где производится их перемешивание и расплавление. При этом, температура нагрева достигает 1410 градусов. Далее следует процесс пропуска полученного стекла через поверхность фильеров и попадает в механизм раздувания ее на мельчайшие волокнистые элементы, с помощью которых и формируется утеплитель.

Данный процесс осуществляется при воздействии на волокна специального клеящего состава. Для того, чтобы между волокнами образовалась определенная связь, материал подвергается обработке при температуре около 240 градусов. Далее следует процесс нарезки и упаковки ваты, в соотношении с ее размерами. У минеральной ваты толщина определяется также сферой и местом ее использования.

Среди плюсов данного материала отметим:

 • отличную теплопроводность;
 • хорошую звукоизоляцию;
 • высокую стойкость к химическим веществам;
 • стойкость к горению и тлению;
 • отсутствие усадки;
 • звукопоглощение;
 • высокие прочностные характеристики.

Среди недостатков данного материала отметим высокий уровень ломкости ее волокон, необходимость работы с материалом, исключительно в маске и специальной одежде, низкий уровень термической устойчивости.

Минеральная базальтовая вата — еще называется каменной. Для ее изготовления используется камень горных пород. Данное сырье расплавляется под температурой около 1500 градусов, превращается в волокнистые вещества и соединяется между собой клеевыми составляющими.

Среди плюсов минеральной ваты на базальтовой основе отметим:

 • отличную теплопроводность минеральной ваты;
 • хороший уровень звукового поглощения;
 • высокий уровень термической стойкости;
 • длительность эксплуатации;
 • стойкость перед усадкой;
 • влагостойкость;
 • химическая нейтральность;
 • легкость работы с материалом, по сравнению со стекловатой.

Однако, в составе данного материала присутствуют вредные для здоровья человека вещества, которые во время ее нагрева до температуры около 600 градусов, начинают выделяться в окружающую среду и пагубно сказываются на здоровье людей.

Для производства шлаковаты используют отходы металлургического производства. Данный материал, пожалуй, отличается единственным достоинством — низкой стоимостью. Однако, недостатков у шлаковаты гораздо больше. Среди них отметим:

 • низкий температурный режим использования материала, который составляет более 250 градусов;
 • низкая теплопроводность;
 • срок использования материала составляет не более пятнадцати лет;
 • высокий уровень влагопоглощения;
 • наличие очень хрупких и ломких волокон.

Если использовать шлаковату с металлическими поверхностями, то при контакте с водой, она начинает окисляться и приводить к их коррозии.

Технология утепления фасада минеральной ватой

Перед началом работы следует подготовить поверхность фасада к утеплению. Для этого, с него снимают все дополнительные и ненужные элементы, которые будут препятствовать фиксации минеральной ваты на его поверхности. Если на стенах имеются участки, на которых отслаивается штукатурка или краска, то они нуждаются в дополнительном ремонте. Далее следует выполнить грунтовку стен.

После этого на стены крепится направляющий профиль, с его помощью удается поддержать первый ряд минеральной ваты, который укладывается на поверхность стены. Для фиксации металлического профиля на стене используют дюбеля. При этом, в обязательном порядке, между профилем и землей, оставляют интервал в полметра.

Для того, чтобы надежно зафиксировать утеплитель на фасадной поверхности, рекомендуем воспользоваться специальным клеем. Теплоизоляция минеральной ватой подразумевает использование сухого клея, который перед началом работы разводят водой. Пропорции и соотношение клеящего вещества и воды, смотрите в инструкции. Следите за тем, чтобы состав был однородным. Клей наносится непосредственно на плиты минеральной ваты. Далее они плотно прижимаются к стене.

Совет: До схватывания клея, плита должна принять определенное положение. После укладки первого ряда, сразу же начинайте монтаж второго.

Учтите, что стыки между плитами минеральной ваты должны напоминать кирпичную кладку. После приклеивания материала, следует процесс их фиксации крепежами. Для этих целей используют специальные дюбеля, имеющие форму грибка.

После укладки и фиксации всех плит, производится их армирование клеящим составом и стеклосеткой. Использование специального уголка поможет армировать угловые участки плит. Далее следует процесс заштукатуривания стен.

Если после утепления фасада, он будет отделан сайдингом, то перед укладкой минваты устанавливается специальная пленка в виде изоспана. Она поможет избежать воздействия влаги на утеплитель. Для фиксации плит будут использоваться только крепежи, но не клеящий состав. Далее следует еще один слой изоспана, а между сайдингом и утеплителем оставляется зазор.

Что такое минвата — ответят мастера

Строительство различных видов объектов стало невозможным без использования утеплителей, к которым относится и минеральная вата. Что такое минвата и какие характеристики она имеет — об этом и будет рассказано в этой статье.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Минеральная вата — что это за материал?

Минвата представляет собой материал с отличными теплоизоляционными свойствами, которые возможны благодаря волокнам минерального происхождения, расположенных в хаотическом порядке. Главными плюсами этого экологически чистого продукта является морозоустойчивость, звуконепроницаемость, огнеупорность, защита от вредной для здоровья среды, водонепроницаемость.

Чтобы улучшить характеристики минваты многие производители добавляют разные добавки и примеси в классический состав, тем самый преподнося нам новые бренды. Но, не завися от производителя, она изготовляется в форматах:

 • Плиты.
 • Маты.
 • Рулонов.
 • Гранульной массы.

На фото утеплитель минвата

Виды минваты

Минеральная вата – общее название утеплителя, но существует несколько видов, которые необходимо применять в зависимости от их назначения. Итак, минвата делится на такие виды:

 • Шлаковата вата. Основой для изготовления этого вида утеплителя являются отходы металлургического производства, из которого формируются тонкие нити, связывающиеся между собой синтетическим связующим.
 • Стекловата. При изготовлении этого вида минваты используются отходы стекла, что делает её стойкой к химическим веществам. В процессе производства стеклянный бой расплавляют и делают нити, которые соединяются в ковёр благодаря связующему раствору. После полимеризации продукт приобретает свой янтарный цвет.
 • Базальтовая минвата. Это самый качественный продукт, изготавливающийся на основе горных пород, в точности базальтовых. Расплавляя вулканическую породу до её точки плавления, производят волокна, которые формируют в ковёр и обрабатывают специальными смолами для связующего эффекта. Им проводиться и внутреннее утепление и наружное.

Что такое минвата видео:

Какой вид минеральной ваты лучше?

Зачастую, выбирая минеральную вату для утепления, потенциальный покупатель обращает внимание на цену, а вот производитель рад стараться и маскирует некачественный состав утеплителя разной маркировкой, информационную расшифровку которой не все понимают, поэтому далее пойдёт речь о вопросе  — какая минвата лучше?

Базальтовый вид изолятора отлично подходит для утеплительной системы снаружи и внутри здания, поскольку в его состав входят крепкие горные породы, выдерживающие огромную температуру плавления, имеет упругие волокна и низкую теплопроводность. Другие виды минеральной продукции значительно отстают в своих характеристиках.

Утепление пола

Это интересно! Что лучше пеноплекс или пенопласт: сравнительный анализ утеплителей, фото и видео

Выбор утеплителя по формату изготовления

Как уже было отмечено, производитель выпускает материал в четырёх форматах: плитах, матах, рулонах и гранулах. И какую минвату выбрать, зависит только от способа её использования.

Для пола и стен внутри помещения отлично подойдёт рулонный утеплитель, но не стоит его крепить на стропила будущей крыши, иначе он через некоторое время сползёт. Лучше для этих целей использовать базальтовый утеплитель в плитах, причём в два ряда.

Для алюминиевых труб и отопительной системы рулонная минеральная вата будет просто незаменима, поскольку изначально она для этого и создавалась.

Материал в гранулах предназначен для использования в труднодоступных местах, но для её задува необходима компрессорная установка.

Формат мата или плиты предназначен специально для крыш. Утеплитель имеет одну сторону с покрытием из фольги, которая предотвращает парообразование.

Плиты с полимерной плёнкой и стеклотканью широко используются для утепления стен сухим методом, поскольку защищают от надува ветра, влаги. А плиты-ламели обладают большей эластичностью, поэтому утепление нестандартных форм – не проблема.

На фото базальтовая минвата

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором: как установить самостоятельно и преимущества его использования

Технические характеристики минваты

Для правильного выбора и эксплуатации минеральной ваты необходимо иметь информацию о её технических возможностях. К ним относится толщина, плотность, теплопроводность и размеры изделия. Эти показатели помогут отличить один вид утеплителя от другого.

Толщина.

В зависимости от формата толщина изделия меняется и имеет такие показатели:

 • Плиты изготавливаются прямоугольной формы и имеют толщину в промежутке 1–25 см. Разнообразие такого показателя существует благодаря спрессованным волокнам и синтетического клея.

Тонкие изделия должны использоваться в местах минимальной нагрузки, например, для внутренних перегородок и подвесных потолков, в неиспользуемых чердаках.

Плиты толщиной 20–25 см необходимо использовать в помещениях мансарды и в других местах с большой нагрузкой (теплоизоляция лицевой стороны здания, утепление полов, кровли).

 • Формат мата минваты обладает хорошей мягкостью и эластичностью, поэтому его могут выпускать и в рулонах. Маты выпускаются толщиной 2–22 см такой диапазон зависит от дополнительной отделки (фольга, сетка, стекловолокно). Она необходима для защиты изделия от расслоения, поэтому может использоваться для внешнего утепления здания, кровли и изоляции стен и перекрытий.
 • Гранулы имеют небольшую толщину, но с помощью специальной компрессорной установки его забивают под нужную толщину или слой, согласно расчётам проекта. Идеально подходит для заполнений полостей перекрытий и утепления мансардного помещения.

Утепление стен

[rek_custom1]

Это интересно! Теплоизоляционная краска: виды, состав и преимущества использования

Плотность минваты

Чем выше плотность минерального утеплителя, тем выше его цена. Это связано с количеством волокон, находящихся в материале: для показателя высокой плотности требуется больше количества исходного материала.

Согласно техническим требованиям, плотность 1 м3 может быть определена только весом изделия и подбираться для каждого случая отдельно. Например, для утепления многоэтажки должно использоваться изделие плотностью до 40 кг/м3, а в случае теплоизоляции производственных зданий и выше.

Каждый вид минеральной ваты имеет свою плотность:

 • Базальтовая – 11 — 220 кг/м3.
 • Шлаковата – не более 130 кг /м3.
 • Стекловата – 75 — 400 кг/м3.

Плотность прямо пропорционально влияет на такие характеристики:

 • Противостояние различным видам нагрузкам.
 • Сохранение формы.
 • Сила сопротивления материала на сжатие.

Утеплитель — минеральная вата

Это интересно! Утепление деревянной двери своими руками: виды утеплителей и порядок действий

Теплопроводность

Это процесс переноса тепла от нагретых частей к ненагретым. Теплопроводность имеет диапазон показателей 0.055–0.11 Вт/м*К, которая зависит прямым образом от плотности минеральной ваты. Чем выше показатель плотности, тем быстрее передаётся тепло через материал, поэтому для утепления домов рекомендуется использовать меньшую прочность изделия.

Размеры минваты

Рулоны предназначены для использования в общестроительном утеплении и имеют размеры в таких диапазонах:

 • Толщина – от 0.04 до 0.2 метров.
 • Ширина – от 0.61 до 1.2 метров.
 • Длина – от 3 до 30 метров.

Плиты – часто используемый формат минеральной ваты. Они выпускаются прямоугольной формы и с ними удобнее работать. Размеры плиты имеют такие показатели:

 • Толщина – от 0.01 до 0.25 метров.
 • Длина – от 1 до 6 метров.
 • Ширина – от 0.2 до 1.8 метров.

Можно сделать вывод, что минеральная вата обладает отличными техническими характеристиками, позволяющими произвести утеплительную систему, которая будет иметь хорошую акустику, не бояться влажного воздуха и агрессивных веществ.

Что такое минвата видео:

Это интересно! Утепление стен эковатой своими руками: недостатки и преимущества, этапы монтажа

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

характеристики, властивості і область застосування

Мінвата – універсальний утеплювач, який знайшов широке застосування в комерційному і приватному будівництві. Використання його виправдане в будь-яких зонах споруджуваного об’єкта – покрівлі, стінах, фундаменті. Поряд з високими теплоізоляційними параметрами матеріал забезпечує спорудам комфортний рівень звукоізоляції.

Мінеральна вата

Різновиди мінеральної вати.

Виробники мінеральну вату випускають на основі:

 • базальтового волокна;
 • скловолокна.

В обох випадках утеплювач отримує хаотично волокнисту структуру, що має всередині численні повітряні прошарки. Саме за рахунок подібної фактури вата має здатність ефективно перешкоджати втратам тепла, надійно захищати об’єкти від промерзання.

Різновиди мінеральної вати

Поставляється мінеральна вата в рулонах і плитах. Вартість матеріалу серед всіх категорій утеплювачів має найбільш прийнятну, що пояснює його широке поширення в будівельній діяльності.

Експлуатаційні переваги і специфіка вибору утеплювача.

Якісна мінеральна вата – надійний і недорогий утеплювач. До переваг вибору даної сировини відносяться її екологічність, висока пожежна безпека, прийнятна ціна і тривалий термін служби. При виборі мінеральної вати для утеплення об’єктів слід звертати увагу на рівень щільності матеріалу. Чим він вищий, тим більш вираженими теплоізоляційними якостями володіє сировина.

Мінеральна вата властивості

На ринку найбільшим попитом користується мінеральна вата, яку поставляють виробниками в рулонах. Компактні їх габарити суттєво спрощують процес транспортування і монтажу сировини. Сфера застосування матеріалу – утеплення покрівлі та стін. Мінеральна вата в рулонах володіє помірними показниками щільності, тому фахівці не рекомендують використовувати її для монтажу в зонах з підвищеним рівнем статичних навантажень.

Утеплення фасаду мінеральною ватою

Мінеральні плити володіють максимальною щільністю і відмінними теплоізоляційними показниками. Структура цього виду утеплювача дозволяє йому без шкоди для цілісності витримувати серйозні навантаження. Тому мінеральну вату використовують, коли необхідно провести монтаж утеплювача під важку бетонну стяжку. Для цих цілей рекомендовано застосування міцних плит, висота яких варіює від 5 до 20 см.

Загальний термін експлуатації утеплювачів на мінеральній основі становить не менше 20-30 років.

Яка теплоізоляція краще. На основі кам’яної вати або скловолокна. Відео огляд.


Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення

49403a62fffbaf612c66c390d08afa40 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення49403a62fffbaf612c66c390d08afa40 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняМінеральна вата ISOVER

Всім читачам великий привіт!

Кожному, хто задумав побудувати баню, дачу або будинок, ще на стадії проекту, варто задуматися про вибір утеплювача для свого майбутнього творіння. Кілька десятків років тому вибирати було особливо ні з чого. Чого не скажеш про теперішній час. Асортимент будівельних матеріалів просто величезний, тому починаючому любителю (і навіть професіоналу) стає важко зорієнтуватися в цьому різноманітті.

Якщо Ваш вибір утеплювача вже зроблений, і їм є мінеральна вата, то ця стаття допоможе Вам більш детально розібратися в даному питанні. Тут спробуємо розглянути: з чого роблять даний утеплювач, яких видів вона буває, якими властивостями володіє і як зробити утеплення мінеральною ватою своїми руками. Отже, поїхали…

Зміст статті

 • 1 Яка буває мінеральна вата (види і матеріали)
 • 2 Основні характеристики
 • 3 Технологія утеплення мінеральною ватою

Яка буває мінеральна вата (види і матеріали)

Напевно варто почати з того, з чого виготовляється мінеральна вата і чому так називається. А виробляють цей м’який утеплювач із скла, шлаків чи каменю. Всі ці складові є натуральними природними матеріалами. Іншими словами – це мінерали. Звідси і виникла назва: мінвата – значить, зроблена з мінералу, тут все просто…

?Скляна вата виготовляється зі скла. Для її виготовлення використовують кварцовий пісок або бій скляної продукції. Даний матеріал широко застосовувався на будівництвах в радянський час. Він є дешевшим за собівартістю і має відносно хорошими теплоізоляційними властивостями.

cc0541cff2c90fe72d81ede4379d860c Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняcc0541cff2c90fe72d81ede4379d860c Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняМінеральна вата ISOVER
c2a20cb48121083bb6809ef006b9b029 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняc2a20cb48121083bb6809ef006b9b029 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняМінеральна вата ROCKWOOL
72e310970ad8d719f1a36248391f1f6c Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення72e310970ad8d719f1a36248391f1f6c Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняБазальтова вата KNAUF

Але зі скловатою дуже важко працювати, особливо в жарку пору року. Без респіратора, окулярів і спеціального захисного костюма тут не обійтися. Навіть застосовуючи особливу спецівку, від сверблячки на тілі все одно не позбутися. Кажу це з власного досвіду, так як працювати зі скловатою в середині дев’яностих років доводилося досить багато. Той, хто працював з нею, мене зрозуміє.

?Шлаковата виготовляється з доменного шлаку (незгорілих залишків коксівного вугілля). Всі характеристики у неї практично такі ж, як і у скловати. Працювати з нею також неприємно і проблематично. Тому, виробники налагодили більш «просунутий» варіант мінеральної вати, який зараз використовується повсюдно.

?Кам’яна вата є на сьогодні самим практичним і актуальним м’яким утеплювачем. Найчастіше в якості сировини використовують тверді гірські породи типу базальтів. Базальтова вата не колеться, як скляна і шлакова і не має покращені характеристики.

Процес виготовлення будь-якої мінеральної вати однаковий. Він чимось нагадує процес утворення дитячої цукрової вати. Тільки замість цукру плавлять при великій температурі скло, шлак або камінь. Потім розплавлену масу виливають на обертовий барабан, який розбризкує рідкий мінерал на окремі тонкі волокна. Отриманий продукт піддається прасування, формуванні, нарізці і упаковці.

198372a8c40c50bd2a9a3497bd18970d Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення198372a8c40c50bd2a9a3497bd18970d Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняРулонний утеплювач URSA
e1d43d9ddda3e516b3bb6eff2207b080 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняe1d43d9ddda3e516b3bb6eff2207b080 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняПлити утеплювача ISOBOX
0d8e928dce7d345c3dc8ac0430c40cbf Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення0d8e928dce7d345c3dc8ac0430c40cbf Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняКам’яний утеплювач ТЕХНОНІКОЛЬ

Не варто думати, що до складу мінеральної вати більше нічого не входить. Це не так. У виробництві використовують різні добавки і наповнювачі, про яких мова тут не йшла, так як технологічний процес представлений образно і в загальному плані. До речі, надалі будемо розглядати тільки кам’яну базальтову вату, так як саме вона найчастіше застосовується в даний час, хоча бувають і винятки.

Основні характеристики

Своєрідна волокниста структура кам’яної мінеральної вати надає їй ті властивості і характеристики, заради яких її так активно виробляють. Серед них можна виділити наступні:

 • Дуже низька теплопровідність. За рахунок цього мінвату застосовують практично повсюдно. Дахи, підлоги, стіни, стелі, трубопроводи та промислове обладнання – ось сфера застосування мінеральної вати.
 • Відмінна стійкість до вогню. Це і зрозуміло, так як камінь не горить. За рахунок цієї властивості, утеплення мінеральною ватою проводять таких пожежонебезпечних об’єктів, як склади та місця зберігання легко займистих матеріалів. Мінвата прекрасно пручається з вогнем і не дає поширюватися пожежі. Особливо актуальна при каркасному будівництві в якості гарного негорючого утеплювача.
 • Хороша стійкість до хімічних і біологічних факторів. Тобто, ніякі гризуни та інша живність мінеральній ваті не страшна, чого не скажеш про пінопласті. Грибки і цвіль також не прийнятні для цього утеплювача. Дана властивість підходить під всі санітарно-гігієнічні вимоги та норми.
 • Прекрасна звукоізоляція. Стіни, стелі, перегородки Вашого будинку будуть відмінно захищені від сторонніх шумів і звуків, так як структура мінвати володіє хорошими шумопоглинаючими акустичними властивостями.
 •  Довговічність утеплювача. При правильній технології утеплення та дотриманні певних правил експлуатації термін експлуатації мінеральної вати може досягати 50-70 років. Це дуже хороший показник.
 • Мала гігроскопічність. Тобто, мінеральна вата не сильно вбирає воду і вологу з повітря. Хоча, якщо вона використовується в лазні, то організація пароізоляції обов’язкове. Інакше з часом, вата все одно наситить в себе вологу і втратить всі свої потрібні властивості.
 • Хороша паропроникність. Створюється ефект дихаючого утеплювача. Стіни при цьому не будуть накопичувати вогкість, а будуть провітрюватися за рахунок паропроникності.

Останнім часом все більше розмов з’являється про шкоду мінеральної вати. Нібито відбувається велике виділення фенолів і т. д. Скажу одне: не треба вірити всьому, що говорять. Ми живемо у вік розвиненої індустрії і людина вже просто не знайде чистий екологічний матеріал та продукт. Треба дбати про своє здоров’я по-іншому – просто вести активний здоровий спосіб життя, бути оптимістом, дружити зі спортом і не думати про недокуренной сигареті.

Технологія утеплення мінеральною ватою

f5bbed2c16d4c80db113d8e4860e5f84 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняf5bbed2c16d4c80db113d8e4860e5f84 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняФольгована мінеральна вата

Почнемо з того, в якому вигляді випускається мінеральна вата. Перший усім відомий варіант – це рулони. Тут все зрозуміло. Другий варіант – це плити з мінеральної вати. Дуже часто виробники комбінують свою продукцію фольгою, яка відмінно відображає тепло і вологу. Така фольгована вата з успіхом застосовується для утеплення лазень, саун, стін фасадів, стельових перекриттів і мансардних ділянок. Вона грає роль не тільки утеплювача, але і паро ветроизолятора.

81d8dc2aa13e206a6904fe7f55b32509 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення81d8dc2aa13e206a6904fe7f55b32509 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняПлити з мінеральної вати

Наступний вид – мати з мінеральної вати. Вони упаковуються у великі тюки. Перед застосуванням, тюки відкривають і дають матів вилежатися на рівному місці не менше години. Гранульована мінеральна вата являє собою невеликі гранули у вигляді кульок. Вони просочуються спеціальними гідрофобними складами для відштовхування вологи. Поставляється в мішках по 10-20 кг Використовується для утеплення важкодоступних місць шляхом повітряного роздування або ручним методом розсипу. Шнури і джгути, як правило, використовуються рідко і застосовуються в основному для промислових потреб.

Технологія утеплення мінеральною ватою зводиться до наступного: укласти весь утеплювач правильно, витримати при цьому потрібну товщину, яка відповідає Вашому кліматичного регіону проживання, виключити утворення містків холоду, захистити його від впливу пари і вітру.

5f40e1a41f2b7826f5777ca219c4dfd3 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення5f40e1a41f2b7826f5777ca219c4dfd3 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняУтеплення мінеральною ватою мансарди
8f3201b2acb0869be1ac6bcd1bfb3d38 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утеплення8f3201b2acb0869be1ac6bcd1bfb3d38 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняУтеплення мінватою горищних перекриттів

Всі ці елементарні вимоги необхідно виконати, інакше, домогтися потрібного позитивного ефекту буде неможливо. Мінеральна вата при цьому може сповзти зі свого місця, залишаючи містки холоду, може насититися вологою, втратити теплоізоляційні властивості, виділяти шкідливі речовини, якщо використовується не за призначенням і т. д.

Роботи по утепленню слід починати з монтажу дерев’яного каркаса, дотримуючись при цьому потрібний розмір між брусами (трохи менше ширини утеплювача). Пиломатеріал повинен бути сухим і оброблений антисептиком. Перше, що варто зробити перед роботою з мінеральною ватою – це приготувати відповідний одяг та засоби індивідуального захисту: окуляри, респіратор, рукавички і спецівку з зав’язаними рукавами.

b5a72a2dbdc7586fb2b0cfb567ee5ad7 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняb5a72a2dbdc7586fb2b0cfb567ee5ad7 Мінеральна вата: характеристики види і технологія утепленняУтеплення мінеральною ватою

У приготовлений каркас утеплювач укладається в два-три шари. Для ліквідації містків холоду кожен верхній шар зміщується по відношенню до нижнього на 150-200 мм, Товщина мінеральної вати визначається тим кліматом, де знаходиться дана споруда. В залежності від місць застосування, товщина мінвати теж варіюється. В середньому, для помірних широт її можна представити приблизно так:

 • Зовнішні стіни – 8-10 див.
 • Стельові і горищні перекриття – 10-15 див.
 • Елементи дахів і мансард – 15-30 див.

Весь цей утеплювач обов’язково ховається пароізоляційними не тканинними матеріалами. Простіше сказати — робимо паро, вітро, вологозахист. Найпоширеніший варіант — ізоспан. Застосовуємо потрібну марку…

По закінченні всіх робіт, слід обов’язково прийняти душ, щоб змити з себе всю найдрібніший пил і відразу випрати спецодяг. На відео нижче представлена мінеральна вата всесвітньо відомої компанії «Техноніколь». Тут детально показана вся технологія утеплення: починаючи від підлоги і закінчуючи дахом. Кому цікаво – дивіться і вчіться.

Цитата мудрості: Всі скаржаться на свою пам’ять, але ніхто не скаржиться на свій розум.

Вата мінеральна в Києві. Порівняти ціни, купити промислові товари на маркетплейсі Prom.ua

Вата мінеральна в Києві. Порівняти ціни, купити промислові товари на маркетплейсі Prom.ua //////

Вата мінеральна

Утеплитель базальтовый PAROC WAS 35 tb 50mm Promo :package:

170 грн./кв.м

Утеплитель базальтовый PAROC WAS 35 tb 50mm

Доставка з м. Харків

Утеплитель базальтовый PAROC Uns 37 Promo :package:

63 грн./кв.м

Утеплитель базальтовый PAROC Uns 37

Доставка з м. Харків

Клей армирующий для пенополистирольных и менераловатных плит CORAL Promo :flag-ua:

129 грн.

Клей армирующий для пенополистирольных и менераловатных плит CORAL

Доставка з м. Запоріжжя

Мат Ламельный ТЕХНО Promo :flag-ua: :package:

від 72,60 грн./кв.м

Мат Ламельный ТЕХНО

Доставка з м. Бровари

Немає відгуків. Додати

Кровельный базальтовый утеплитель Izovat LS (Изоват) 30/50 Promo

+380 показати номер

Доставка з м. Київ

:truck:

від 34,80 грн./кв.м

Кровельный базальтовый утеплитель Izovat LS (Изоват) 30/50

Доставка з м. Київ

Izovat 30 плотность ( 1000 * 600 * 50 - 10 шт/уп ) уп. 6м2 Promo

+380 показати номер

Доставка з м. Київ

:truck:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *